home  |  webhosting  |  kontakt

Nastavení emailového klienta

Server
Název serveru mail.pavoucek.net
Webmail https://www.pavoucek.net/webmail

Čísla portů – normální připojení
Odchozí: SMTP Port 25 (Vyžadováno ověření)
Příchozí: IMAP Port 143
Příchozí: POP Port 110

Čísla portů – zabezpečené připojení (doporučeno)
Odchozí: SMTP-SSL Port 465 (Vyžadováno ověření)
Příchozí: IMAP-SSL Port 993
Příchozí: POP-SSL Port 995